A MI ĐÀ PHẬT KHÔNG PHẢI A DI ĐÀ PHẬT

 

Những người Việt Nam theo đạo Phật ai cũng đều biết và niệm câu Phật hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vốn đã được truyền tụng qua giới tăng ni và những Phật tử tại gia từ hàng ngàn năm nay.

Nhưng với ngữ âm la tinh của tiếng Việt tôi đã phát hiện sự dị biệt giữa câu Phật hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT  khi so với nguyên ngữ Pali (Namo Amitabha) đặc biệt là tôi nghe (qua audio) Pháp sư Tịnh Không (người Đài Loan) là Hội trưởng Hội Tịnh tông thế giới niệm hồng danh Phật A Di Đà là A Mi Thô Fo. Ở các nước khác như tại Mỹ các Phật tử niệm A Mi Ta Bha Hàn quốc niệm A MI Ta Bul Nhật thì niệm A Mi Đa Butsu. Tra tiếng Anh thì A Di Đà Phật dịch là Amita . Tất cả đều là âm A MI  Hai chữ sau hơi khác nhưng vẫn có mức tương đồng nhứt định. Chỉ riêng Việt Nam là niệm A Di chữ Di và Mi hoàn toàn khác biệt đó là chưa kể với chữ Di âm người Bắc sẽ đọc thành A Dzi

Tôi đã viết mail gửi trang web Tạng Thư Phật học để nhờ giải thích sự dị biệt này. Rất tiếc cách trả lời không làm tôi thỏa mãn họ vẫn khuyên cứ niệm Phật theo cổ lệ (nghĩa là A Di Đà Phật) : Niệm Phật  chủ  yếu là lòng thành chớ chấp vào từ ngữ.

 Cho đến cách đây gần hai tháng khi tôi đọc được đoạn văn trích từ  quyển "Hương Sen Vạn Đức" của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Phó Viện chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) viết cách đây 30 năm giải thích lý do tại sao Ngài  niệm hồng danh  A MI ĐÀ PHẬT thay cho A Di Đà Phật theo cổ lệ  tôi mừng  vô cùng bởi Ngài Trí Tịnh cũng có những phân tích nguyên ngữ hồng danh A MI Đà Phật . Đặc biệt là nỗi băn khoăn của Ngài e ngại thiên hạ nói Ngài lập dị đã được Chư Phật mặc khải thật huyền diệu qua vầng sáng trên tầng không :

"Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế nhưng trong thâm tâm vẫn mãi băn khoăn gần suốt ngày.

Chiều hôm ấy khi đứng dựa cửa sổ ngó mong về phía mặt trời sắp lặn tôi bỗng thấy chữ A-MI nổi bật giữa khung trời xanh sáng gần như chữ điện ở trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng trong đêm. Tôi thử ngó qua hướng khác thời không thấy khi ngó trở lại hướng Tây thời chữ A-MI vẫn nổi y nơi chỗ cũ khổ chữ lớn lối bốn tất Tây bề cao và hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn... Tối hôm ấy tôi chiêm bao thấy mình đi vào một khu vườn cây cao cảnh đẹp. Giữa vườn một dãy nhà cất theo kiểu trường học và nghe rõ trong ấy một người xướng và số đông người hòa: Nam mô A-mi-đà Phật! Tôi tự bảo: "Ủa lạ! Câu Nam mô A-mi-đà Phật tưởng là chỉ của riêng mình cải cách riêng mình tín hướng và riêng mình chuyên niệm. Bất ngờ ở đây người ta cũng đồng niệm như vậy rồi". Tôi đứng dừng trước ngõ trường chăm chú nghe xướng hòa như thế hơn 10 lần mới choàng tỉnh. Bấy giờ mới biết là mình nằm mơ. Do hai điềm trên đây (chữ A-mi hiện giữa trời và chiêm bao nghe xướng hòa nam mô A-mi-đà Phật) bao nhiêu nổi thắc mắc và băn khoăn nơi lòng tôi đều tan rã như khối tuyết dưới ánh nắng trưa hè... "  (Trích từ tác phẩm Hương Sen Vạn Đức)

Lúc đọc được đoạn văn trên tôi thấy hạnh phúc quá sung sướng đến độ rơi lệ . Và như vậy  tôi đã chuyển niệm A MI ĐÀ PHẬT đồng thời khuyên các bạn hữu cùng chí hướng niệm A Mi Đà Phật thay cho A Di Đà Phật.

Những Phật tử (xuất gia hoặc tại gia) tu theo pháp môn Tịnh Độ thì câu Phật hiệu Nam mô A Mi Đà Phật càng có ý nghĩa tuyệt đối quan trọng bởi một niệm A Mi Đà Phật với tâm chí thành chí kính sẽ tiêu trừ hàng ngàn tội nghiệt tích lũy từ bao đời và khi lâm chung chỉ cần niệm mười niệm A Mi Đà Phật thì người chết sẽ được Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn vãn sanh về cõi Tây phương tịnh độ theo lời nguyện thứ 18 của Ngài (trong kinh Vô Lượng Thọ). (niệm A-mi-đà được nhiều phần đúng với nguyên âm tiếng niệm đó sẽ đem đến cho mình  mãnh lực bất tư nghì diệt vô số kiếp tội thành đại thiện căn phước đức giống như pháp trì chơn ngôn (thần chú) của Mật tông - Trích "Huơng Sen Vạn Đức")

Cho nên khi tâm tịnh tâm thành cùng với trì niệm đúng âm nhất thì mãnh lực tiêu trừ tội nghiệt đạt hiệu quả bất khả tư nghì. Và mong rằng theo thời gian chúng ta sẽ đạt được trạng thái niệm Phật đến mức nhất tâm bất loạn hướng giải thoát mở ra cho vòng đời điên đảo của kiếp nhân sinh. NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT


(bài viết này đã đăng trên mục Diễn đàn báo Giác ngộ)

Thiện Tâm

Phải Phá Chấp

học Phật không nên chấp trước. Dù A Mi Đà Phật hay A Di Đà Phật điều được cả. Nếu Phân tích nghĩa của từ ra thì chung quy lại đều có nghĩa là VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT cả thôi. Nếu bạn muốn chuẩn nên niệm theo phiên bản gốc tiếng Phạn.

thyduong

Uyên Thâm Đức Sơn
Niệm Phật là niệm từ tâm A Mi hay A Di Đà Phât mà tâm ko có Phật thì niệm khan cả tiếng cũng chẳng signe1 gì
Tôi thì lâu nay vẫn niệm A Mi Đà Phật với lòng tin sâu lý nhân quả của Phật học

Đức Sơn

Dù đọc là A Mi Đà hay A Di Đà cũng không sao mọi người không nên chấp như vậy điều quan trọng là chúng ta hiểu A Di Đà hay A Mi Đà = Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang. Hiểu ý nghĩa chân thành chí tâm niệm Phật đi đứng nằm ngồi đều không quên niệm. Niệm để xóa sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy nay tại sao lại chấp vào ngôn từ vậy. Tuy phát âm có khác nhưng ý nghĩa chẳng sai vậy nên từ theo chất giọng mà đọc mong mọi người đừng phân biệt.

Uyen Tham

Con Tha`nh Ta^m Ca m O*n A Mi -Da Pha^.t nhieu la( m....con chi? co va`i do`ng tho^i...

Pha^.t Mi -Da` oiiii
nga`i tu*` Bi qu a
Bao nam -dau kho^?
kho^ng bie^ t lo^ i thoa t
trong dan gian nay
khi ghe Cuc Lac
long con ho* n ho*~
quyet dinh tin sau
phap mon Niem Phat
Chi? 1 -do*`i tho^i
Co`n gi` do du*.
Bo? qua kiep nguoi
sau biet an Nang
lam sao cho kip
Tu*` na`y ve sau
Thanh Tam Sa m Ho^ i
Xin nguyen Mi -Da`
1 lo`ng Thuong xo t
Cu* u vo* t chu ng con
len bo*` gia?i thoa t
ve^` be^n -da^ t Nga`i
Tu Ta^ n Khong lu`i
Mai sau thanh Phat
-de^? cu* u muọn loa`i
nha^ t la` cha me.
nhieu -do*`i nhie^`u kiep
xin pha^.t ban cho
Lo*`i the^` VIE^N MA~NG

NAM MO A MI DA PHAT

con UT

thyduong

Gửi khách quen cùng bạn Hoàng Long
Hoàn toàn đồng ý với bạn cách đọc truyền thống hay đọc đúng theo âm ngữ gốc nếu xuất phát từ tâm thành hướng về Phật nghĩ về nghiệp dữ đã gây ra để sám hối mới là điều tốt nhất . Bản thân tôi thì bấy lâu vẫn đọc A MI DÀ PHẬT

Nguyen Bao Hoang Long

A di đà phật

Xin cảm ơn rất nhiều

Khách quen

Gửi Thyduong!

Dù đọc thế nào cũng không sai và không đúng đâu bạn ạ! Cho nên hễ thuận thế nào thì cứ đọc thế ấy! Vì sao vậy? Vì đây là âm cổ phạn cho nên người Trung Hoa cũng chỉ đọc và viết theo phiên âm chứ nào có dám dịch đâu! 阿彌陀 3 chữ Hán đó đọc là A Di Tha chỉ duy nhất người VN mình có thói quen sai là hay dịch hoặc nói cho chính xác là hay đọc bằng âm Hán Việt (nho) thành ra A Di Đà. Thí vụ Singapore thì đọc là Tân Gia Ba thì sao trúng được? Vậy A Mi Đà cũng là sai như vậy!
amitābha cũng là dùng mẫu tự La Tinh để phiên âm đó thôi!
Dông dài! Chúc Thyduong vui khỏe và đừng bận tâm bởi Mi hay Di nữa nhé!

thyduong

Nhật trường ơi Em nói đúng đọc A MI Đà Phật sẽ thấy khỏe và thuận âm hơn Ngài Hòa Thượng Trí Tịnh cũng nói vậy Nhưng ai đã quen với A Di Đà Phật thì cứ đọc Miễn là tâm thành

Nhật Trường

Nam mô A Mi Đà Phật

Em thấy đọc là A mi đà phật thấy thành thơi nhẹ nhàng hơn là đọc Di Đà Cảm ơn rất nhiều! Chủ yếu là do tính nguyện hạnh của mình mới giúp vãng sanh thôi chứ ngôn từ không sao hết! A mi dà phật

diệu âm thiện hạnh

Đã tu theo pháp môn tịnh độ tâm niệm phật cầu vãng sanh về tây phương cực lạc...thi` không nên đem tâm chấp trước vào ngôn từ của nhân gian chuyện tranh cãi về ngôn luận xưa nay trong kinh điển và giới luật của đức phật chưa thấy chỉ dạy bao giờ vi như người mẹ của chúng ta..người việt nam khi gọi thi` gọi mẹ hoặc gọi má đấy là riêng ở miền nam của việt nam còn miền bắc của việt nam thì goi bằg U v.v..Đấy là chưa nói đến ngôn từ của các nước ngoài.Thì cách gọi mẹ người sinh ra mình =những từ gọi khác với chúng ta nữa..vi như tôi Từ nhỏ gọi người sanh ra tôi bằng Mẹ khi thấy người khác kêu mẹ của họ = Ma ..tôi lai thấy xa lạ quá không có thân yêu như gọi mẹ của mình..như vậy chúng ta thấy.quan điểm mình niệm phật cũng vậy..tâm đã là a di đà thì a di đà phật cũng là tâm..không nên phân biệt.chấp trước mà sinh ra tâm bấn loạn ai thích niệm A MI ĐÀ PHẬT mÀ dễ nhiếp tâm dễ cảm ứng đến với hao` quang của phật thi mình cứ niệm ai thích niệm A DI ĐÀ PHẬT là duyên của họ..Đức Phật không dạy chúng ta phân biệt và cải cách cách tân như vậy..hơn nữa đã co biết bao gương vãng sanh về tây phưong cũng đã từng niệm adi hay Ami cac bạn nên xem lại những video vãng sanh đo ..tùy duyên vậy nam mô A DI ĐÀ PHẬT..NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT..chúc các bạn về tây phuơng 1 ngày gần nhất..